Svensk produktion ger stora miljöfördelar

Att flytta produktionen av våra stegar till Sverige ger många stora fördelar. En av dem är kraftigt minskad miljöpåverkan.

Den nya fabriken är uppbyggd nära huvudleverantören av aluminium, vilket i princip innebär noll transporter från leverantör till fabrik. Alla andra delar tillverkas också i närområdet med minimala transportbehov.

Den största miljövinsten är förstås transporten från fabrik till vårt huvudkontor och lager i Tranås. Avståndet har minskat till cirka 16 mil istället för båtfrakt hela vägen från Kina.

Utöver det har alla våra leverantörer miljöcertifieringar enligt europeiska standarder som säkerställer en miljövänlig produktion så långt det är möjligt.

Telesteps – the art of ladders